Fahasa giảm giá điên cùng tháng 11

Đơn hàng sách Sài Gòn Books từ 250K sẽ được tặng 01 sách ngẫu nhiên và 01 Postcard

Lưu ý: Không áp dụng cho ĐH Sỉ. Quà tặng số lượng có hạn .